FMS/Primal Move

Functional Movement Screening

FMS är ett graderingssystem som dokumenterar rörelsemönster som är nödvändiga för normal funktion. Genom att screena dessa mönster hittar FMS funktionella begränsningar och asymmetrier som reducerar effekten av funktionell träning, fysisk träning samtidigt som de stör kroppsmedvetenheten.

FMS ger ett FMS-betyg som används för att angripa de problematiska områden som finns, samtidigt ger betyget ett verktyg som gör att man kan mäta förändringar funktionen. Betygssystemet är direktlänkat till de övningar som är mest fördelaktiga för att återställa mekaniskt sunda rörelsemönster.

Som utvärderare följer man sedan det individuella FMS-betyget för att mäta framsteg och identifiera de övningar som behövs för att återställa en korrekt rörelse och styrka hos varje individ.

FMS grundades av Gray cook som även har skrivit boken Athletic Body in Balance.

Vår instruktör är CK-FMS certifierad.
Det är en vidare utbildning där man får mer och bättre kunskap om korrigerings träning och även  sätter ihop Kettlebell och FMS för bästa korrektion kunskap.   Ground Force Method 

Primal Charge är en unik approach till kroppsrörelser där vi kombinerar kroppsviktsträning, dynamisk ledrörlighet och flowkänslan från Professor Csíkszentmihalyi i ett system. Alla rörelser är baserade på principer från Functional Movement Systems som är skapat av Gray Cook. Primal Charge föddes på grund av att behovet för ett sådant system uppkom när man arbetade med allt från skadade atleter till vanliga klienter som inte längre uppskattade kroppsrörelser. När smärta är närvarande i rörelsemönster faller många mål bort och framför allt så är lekfullheten och naturligheten i kroppsrörelse en av de första sakerna som försvinner.